تقدیرمنشی عمومی سازمان امنیت وهمکاری اروپاازدیپلماسی تورکیه درروند توافقنامه استانبول

هلگا ماریا اشمید، منشی عمومی سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد که دیپلماسی تورکیه با سازمان ملل متحد در روند توافق‌نامه انتقال حبوبات و غله جات اوکراین قابل تحسین است

1865459
تقدیرمنشی عمومی سازمان امنیت وهمکاری اروپاازدیپلماسی تورکیه درروند توافقنامه استانبول

هلگا ماریا اشمید، منشی عمومی سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد که دیپلماسی تورکیه با سازمان ملل متحد در روند توافق‌نامه انتقال حبوبات و غله جات اوکراین قابل تحسین است.

هلگا ماریا اشمید، منشی عمومی سازمان امنیت و همکاری اروپا، طی سخنانی در سیزدهمین کنفرانس سفیران در انقره اظهار داشت: دیپلماسی تورکیه با سازمان ملل متحد در روند توافق‌نامه انتقال حبوبات و غله جات اوکراین قابل تحسین است.

وی افزود: این روند بسیار مهمی بوده است که توانست مواد غذایی و کودهای کیمیاوی را از اوکراین خارج و به بازارهای جهانی عرضه کند.

اشمید گفت که این توافق‌ برای اقتصاد اوکراین بسیار مهم است. در عین حال مردم سراسر جهان نیز در معرض خطر گرسنگی قرار دارند.

اشمید با بیان اینکه سازمان امنیت و همکاری اروپا این فرصت را داشت که با نمایندگان تورکیه در اوکراین همکاری کند، گفت: ناظران بین المللی با تلاش تورکیه توانستند از اوکراین خارج شوند.

اشمیدبابیان اینکه نمیتوانند3 ناظرباقی مانده راازاوکراین خارج کنند، خواستارتسهیل روند آزادی آنها شد.

اشمیدبابیان اینکه تورکیه سابقه‌ای بسیارتاریخی دردیپلماسی دارد، گفت: دیپلماسی تورکیه یکی از حرفه‌ای‌ترین‌ها است. انقره به عنوان پلی بین اروپا و آسیا عمل می‌کند.

اوافزود: این عملکردتورکیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا نیزدیده میشود. تورکیه نقش لوژیستیکی مهمی در ارائه کمک‌ها از اوزبیکستان به افغانستان دارد. مشارکت تورکیه درروند عادی سازی روابط بین ارمنستان و آذربایجان نیزبسیارمهم است.

اشمید تصریح کردکه گفتگوومیانجی‌گری ازمهم‌ترین عناصر دیپلماسی هستند و سازمان امنیت و همکاری اروپا به این ارزش‌ها متعهد است.ولی روسیه در جنگ علیه اوکراین به این ارزش فرصت نداد.

اوبا تاکید براینکه سازمان امنیت وهمکاری اروپا به صفت یک پلت فرم گفتگوی فراگیرباقی خواهدماند، گفت: گفتگوهمواره به نفع طرفین است.

اشمیدبا ابرازقدردانی از کمک تورکیه به "پلاتفرم رهبری زنان" گفت: هر چه حضور زنان بیشتر شود، قراردادهای صلح نیز بیشتر پایدارخواهد بود.

اواظهارداشت که آنها برای حل مسائلی مانند پاکسازی مین‌ها در جنگ اوکراین، اثرات جنگ براطفال و قاچاق انسان به حمایت تورکیه نیازدارند.همه تلاش‌ها در افغانستان تقریبا به طور کامل از بین رفته است ولی تورکیه هنوزکمک‌های بشردوستانه به این منطقه ارائه می‌کند.ازتورکیه به خاطراین تلاش‌هایش تشکر می‌کنیم.اخبار مربوطه