گارد ساحلی تورکیه 136 مهاجر غیرقانونی را از خطر مرگ نجات داد

نیروهای گارد ساحلی تورکیه 136 مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن نجات دادند.

1865442
گارد ساحلی تورکیه 136 مهاجر غیرقانونی را از خطر مرگ نجات داد

نیروهای گارد ساحلی تورکیه 136 مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن نجات دادند.

نیروهای گارد ساحلی تورکیه در ولایت ازمیر طی عملیاتی 136 مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن در آب‌های سواحل اولوسوالی های قاره بورون، دیکیلی و چشمه این ولایت نجات دادند.

افراد مذکور هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی به یونان با ممانعت نیروهای گارد ساحلی این کشور مواجه شدند و قایق حامل آنها به سمت آب‌های تورکیه رانده شد.

ازسوی دیگر گارد ساحلی تورکیه در تاریخ هفتم آگست، 38 تن مهاجر غیرقانونی را در سواحل دیکیلی شناسایی و از خطر مرگ نجات داد.

تمامی این پناهجویان توسط نیروهای گارد ساحلی تورکیه به بندر انتقال داده شده و پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت آن ولایت انتقال یافتند.اخبار مربوطه