سیزده تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

این مطلب را وزارت دفاع ملی تورکیه اظهار داشت

1864729
سیزده تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

وزارت دفاع ملی تورکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد 13 تروریست عضوی سازمان تروریستی پ‌.ک‌.ک/وای پی جی که قصد حمله به مناطق عملیات شاخه زیتون و چشمه صلح در شمال سوریه را داشتند، از پا در آورده شدند.

در بیانیه وزارت دفاع تورکیه آمده است: نیروهای مسلح کشور با قاطعیت به مبارزه خود با تروریستها در شمال سوریه ادامه می‌دهند. در همین راستا 13 تروریست عضوی سازمان تروریستی پ‌.ک‌.ک/وای پی جی که قصد حمله به مناطق عملیات شاخه زیتون و چشمه صلح را داشتند، از پا در آورده شدند.اخبار مربوطه