صادرات حبوبات و غله جات اوکراین؛ محور گفت‌وگوی چاووش‌اوغلو و گوترش

وزیر امور خارجه تورکیه و منشی عمومی  سازمان ملل متحد از طریق تیلفون گفت‌وگو کردند.

1864072
صادرات حبوبات و غله جات اوکراین؛ محور گفت‌وگوی چاووش‌اوغلو و گوترش

وزیر امور خارجه تورکیه و منشی عمومی  سازمان ملل متحد از طریق تیلفون گفت‌وگو کردند.

به گزارش دفتر رسانه‌ای وزارت خارجه تورکیه مولود چاووش‌اوغلو وزیر امور خارجه کشور با آنتونیو گوترش منشی عمومی  سازمان ملل متحد به از طریق تیلفون گفتگو کرد.

براساس این گزارش٬ در مکالمه تیلفونی چاووش‌اوغلو و گوترش، آخرین تحولات در چارچوب توافق حاصل شده در زمینه صادرات حبوبات و غله جات از اوکراین مورد بررسی قرار گرفته است.اخبار مربوطه