خلوصی آقار، قوماندان اعلی نیروهای متحد ناتو در اروپا را به حضور پذیرفت

در این دیدار که در پشت درهای بسته انجام گرفت، سترجنرال یشر گولر رئیس لوی درستیزوالی اردونیز حضور یافت

1863602
خلوصی آقار، قوماندان اعلی نیروهای متحد ناتو در اروپا را به حضور پذیرفت

خلوصی آقاروزیر دفاع ملی تورکیه جنرال کریستوفر کاولی قوماندان اعلی نیروهای متحد ناتو در اروپا را به حضور پذیرفت.

دراین دیدار که در پشت درهای بسته انجام گرفت، سترجنرال یشر گولر رئیس لوی درستیزوالی اردونیز حضور یافت.

سترجنرال یشر گولر رئیس لوی درستیزوالی اردوقبلا با کاولی دیدار کرده بود.

سترجنرال گولر از جنرال کاولی و هیأت همراهش که از ابتدای ماه گذشته آغاز به کار کردند، طی مراسم نظامی در لوی درستیزوالی در انقره استقبال کرده بود.

مذاکرات گولر و کاولی پس از مراسم استقبال آغاز شد.

در مذاکرات، روابط میان نیروهای مسلح تورکیه که دومین اردوی بزرگ ناتو است، با پیمان و آخرین تحولات منطقوی و بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود.اخبار مربوطه