تکنالوژی G5 امروز میدان هوایی  استانبول مورد بهره برداری قرار می‌گیرد

تکنالوژی G5 که انتقال داده با سرعت بالا را فراهم می‌کند، امروز در تورکیه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد

1861173
تکنالوژی G5 امروز میدان هوایی  استانبول مورد بهره برداری قرار می‌گیرد

تکنالوژی G5 که انتقال داده با سرعت بالا را فراهم می‌کند، امروز در تورکیه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

میدان هوایی  استانبول اولین مکانی است که در آن از تکنالوژی G5 که ارتباطات داده پرسرعت را برای تورکیه فراهم می‌کند، استفاده خواهد شد.

3 اپراتورهای GSM (سیستم جهانی ارتباطات سیار) که در تورکیه خدمات ارئه می‌کنند با مراسم معارفه با حضور عادل قاره اسماعیل‌اوغلو، وزیر حمل و نقل و زیرساخت تورکیه سرعت G5 را در خدمت مسافران قرار خواهد داد.

در مرحله اول، شبکه G‌5 برای مقاصد آزمایشی عملیاتی خواهد شد و مسافرانی که تیلفون جیبی آنها با این تکنالوژی سازگار است، می‌توانند سرعت G‌5 را آزمایش کنند.

برای اولین بار عبارت G5 در صفحه تیلفون مسافرانی که از میدان هوایی  استانبول استفاده می‌کنند ظاهر خواهد شد.اخبار مربوطه