وزیر امور خارجه سویدن در ارتباط با سازمان تروریستی پ.ک.ک به حزب چپ این کشور واکنش نشان داد

مورگان یوهانسون وزیر عدلیه سویدن نیز پست وی را بازنشر کرده و به حزب چپ هشدار داد

1852846
وزیر امور خارجه سویدن در ارتباط با سازمان تروریستی پ.ک.ک به حزب چپ این کشور واکنش نشان داد

آن لینده وزیر امور خارجه سویدن در یک پست توئیتری به حزب چپ این کشور که اعضای آن پارچه‌ای با نماد سازمان تروریستی پ‌.ک‌.ک در «مجمع سیاسی آلمدالن» باز کرده بودند، واکنش نشان داد.

لینده در این پیام تاکید کرد: «این غیرقابل قبول است. پ‌.ک.‌ک گروهی است که در سال 1984 توسط حکومت اولاف پالمه به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام شد. این گروه با کشتن شمار زیادی افراد بی گناه وجدان‌‌ها را جریحه دار می کند. حزب چپ باید فورا حمایت و تبلیغ گروه تروریستی پ.ک.ک را متوقف کند.

مورگان یوهانسون وزیر عدلیه سویدن نیز این پست را بازنشر کرده و به حزب چپ هشدار داد.

باید گفت در «مجمع سیاسی آلمدالن» در جزیره گوتلند سویدن، دانیل ریازات، مومودو مالکوم جالو و لورنا دلگادو واراس نمایندگان حزب چپ این کشور، پارچه‌هایی با نماد گروه تروریستی پ.‌ک‌.ک باز و نمادهای این گروه تروریستی را تبلیغ کردند.اخبار مربوطه