روسیه مانع سفر هیئت سازمان ملل متحد به کریمه شد

بر اساس یک گزارش قوانین وضع شده توسط روسیه بر آزادی مطبوعات و دسترسی به اطلاعات در کریمه تأثیر منفی گذاشته است

1852488
روسیه مانع سفر هیئت سازمان ملل متحد به کریمه شد

روسیه به هیئت سازمان ملل متحد که می خواست وضعیت حقوق بشر در منطقه را بررسی کند، اجازه ورود به کریمه را که در سال 2014 به خاک‌های خود ملحق کرد، نداد.

آخرین وضعیت منطقه در گزارش آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد "وضعیت حقوق بشر در جمهوری خودمختار کریمه اوکراین و سواستوپل" که به شورای حقوق بشر این سازمان ارایه شده است، مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این گزارش که شامل اطلاعات به دست آمده از مصاحبه‌های فردی با آسیب‌دیدگان نقض حقوق بشر در کریمه است، گفته شد، اظهارات آسیب‌دیدگان از  طرف منابع مختلف نیز تایید شده است.

این گزارش خاطرنشان کرد که قوانین وضع شده توسط روسیه بر آزادی مطبوعات و دسترسی به اطلاعات در کریمه تأثیر منفی گذاشته و روسیه دیدگاه‌های مختلف سیاسی در کریمه را ساکت کرده است.

در گزارش آمده است، آزادی مذهب و عقیده نیز در کریمه تحت فشار بوده و مسیحیان شاهد یاهووا ساکن کریمه به عنوان یک "گروه افراطی" توصیف می‌شوند و فعالیت آنها ممنوع است.

همچنین گفته شد که یک امام جماعت در آلوشتا کریمه به دلیل موعظه در مسجد جریمه نقدی شده است.

اعلام شد که درخواست هیئت سازمان ملل متحد برای دسترسی کنترل نشده جهت بررسی آخرین تحولات وضعیت حقوق بشر در کریمه از سوی روسیه رد شده است، بنابراین این هیئت نمی تواند وارد کریمه شود.

گوترش که اظهارات وی در این گزارش گنجانده شده است، گفت، به دلیل شرایط فدراسیون روسیه، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر نتوانست روش مناسبی برای بررسی در کریمه مطابق با تصمیم مجمع عمومی بیابد.اخبار مربوطه