استرداد آمر انفجارتروریستی ریحانلی از آمریکا به تورکیه

آمر انفجار تروریستی سال 2013 در شهر ریحانلی تورکیه از آمریکا مسترد شد

1850209
استرداد آمر انفجارتروریستی ریحانلی از آمریکا به تورکیه

آمر انفجار تروریستی سال 2013 در شهر ریحانلی تورکیه از آمریکا مسترد شد.

محمد گزر، به صفت آمر حمله تروریستی سال 2013 در شهر ریحانلی تورکیه از آمریکا مسترد شد.

براساس اعترافات یوسف نازیک، طراح انفجار تروریستی شهر ریحانلی، محمد گزر جکم اجرای این عملیات تروریستی را صادر کرده است.

محمد گزر قبل از استرداد به تورکیه به جرم قاچاق مواد مخدر در زندانی در آمریکا محبوس بود. پس از موافقت مقامات قضایی آمریکا با درخواست تورکیه و اینترپول برای استرداد این شخص، محمد گزر امروز توسط نیروهای امنیتی آمریکا به انقره منتقل و تحویل پولیس تورکیه شد.

محمد گزر به دلیل دست داشتن در 17 اتهام مختلف تحت تعقیب پولیس تورکیه و اینترپول بوده است.

گفتنی است بر اثر دو انفجار تروریستی در مقابل ساختمان پست شهر ریحانلی تورکیه در مرز سوریه در سال 2013 میلادی 53 تن جان خود را از دست دادند.اخبار مربوطه