اردوغان در مادرید با پدرو سانچز دیدار کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه در مرکز کنگره "IFEMA " با پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا گفت‌وگو کرد

1850329
اردوغان در مادرید با پدرو سانچز دیدار کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه در مرکز کنگره "IFEMA " با پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا گفت‌وگو کرد

دیدار و کفتگوی دویدوی میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا دیروز در مرکز کنگره آنکشور صورت گرفت.

دیدارهای دوجانبه اردوغان در حاشیه اجلاس عالی سران ناتو در مادرید پایتخت اسپانیا ادامه دارد.

در دیدار اردوغان در مرکز کنگره "IFEMA " با پدرو سانچز روی مسایل جهانی و منطقوی بحث صورت گرفت.اخبار مربوطه