حمایت آمریکا از طرح نوسازی طیارات جنگی F-16 تورکیه

معاون وزیر دفاع آمریکا در امور امنیت بین‌الملل اعلام کرد از طرح‌ تورکیه برای نوسازی طیارات جنگی F-16 حمایت می‌کنیم.

1850219
حمایت آمریکا از طرح نوسازی طیارات جنگی F-16 تورکیه

معاون وزیر دفاع آمریکا در امور امنیت بین‌الملل اعلام کرد از طرح‌ تورکیه برای نوسازی طیارات جنگی F-16 حمایت می‌کنیم.

سلست والاندر، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور امنیت بین‌الملل در نشست مشترک با جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

اودررابطه بادرخواست تورکیه برای خرید طیارات جنگی F-16 ونوسازی طیارات جنگی موجود، گفت: آمریکا از طرح نوسازی تورکیه برای طیارات جنگی F-16 خود حمایت همه‌جانبه می‌کند.

والاندر با بیان اینکه امنیت تورکیه به معنای امنیت ناتو است، تاکید کرد: این طرح‌ها اکنون در حال انجام است و باید برای فرآیند قرارداد کار شود، اما آمریکا حامی نوسازی طیارات جنگی تورکیه است زیرا به امنیت ناتو کمک می‌کند. توان دفاعی قدرتمند تورکیه به دفاع قوی ناتو کمک می‌کند.اخبار مربوطه