کشف 42 جسد مهاجر درداخل یک  کامیون در تگزاس امریکا

اجساد 42 مهاجر در یک موترلاری تریلری درحومه شهر سن آنتونیو درایالت تگزاس امریکاکشف شد

1849106
کشف 42 جسد مهاجر درداخل یک  کامیون در تگزاس امریکا

اجساد 42 مهاجر در یک موترلاری تریلری درحومه شهر سن آنتونیو درایالت تگزاس امریکاکشف شد.

در داخل یک موتر لاری تریلری در حومه شهر سن آنتونیو در ایالت تگزاس آمریکا اجساد 42 مهاجر کشف شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا 16 نفر از سرنشینان این موتر لاری تریلری نیز به بشفاخانه انتقال داده شده اند.

این افراد میخواسته اند که  به شکل غیرقانونی وارد آمریکا شوند.

پولیس سن آنتونیو برای دستگیرکردن راننده این موتر لاری تریلری در تعقیب و جستجوی اوست.

هنوز هیچ بیانیه و گذارش رسمی در رابطه با این حادثه صادر نشده است.اخبار مربوطه