سازمان ملل: گفتگو با طالبان بخاطر منافع افغانستان و جهان مهم است

رامیز الاکبروف، نماینده ویژه منشی عمومی  سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت که "گفتگو و تعامل" بین جامعه جهانی و طالبان یگانه راهیست که درمقابل امنیت منطقوی و بین المللی و همچنین منافع افغانستان قرار دارد

1847772
سازمان ملل: گفتگو با طالبان بخاطر منافع افغانستان و جهان مهم است

رامیز الاکبروف، نماینده ویژه منشی عمومی  سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت که "گفتگو و تعامل" بین جامعه جهانی و طالبان یگانه راهیست که درمقابل امنیت منطقوی و بین المللی و همچنین منافع افغانستان قرار دارد.

الاکبروف که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان در نیویورک صحبت می کرد، با اشاره به طالبان و دولت موقت آنها در افغانستان گفت: «ما هنوز با مقامات بالفعل گفت و گو داریم و این به نفع منطقه و جهان است. افغان‌ها و امنیت منطقوی و بین‌المللی استراتژی تعامل مستمر را اتخاذ کنند. ما معتقدیم که این یگانه راه ممکن در مقال مان است.»

. الاکبروف بااستفاده ازعبارت: «در ماه آینده، هدف ما افزایش مشاوره سیاسی و در درازمدت، مطابقت با مقامات عملی برای افزایش قابل پیش بینی بودن روابطمان است.» گفت: اگرچه جامعه جهانی و طالبان در زمینه حقوق سیاسی، حقوق بشر و زنان از یکدیگر دوری می‌کنند، اما می‌توان برای بهبود زندگی افغان‌ها در موضوعات مورد علاقه مشترک مانند "کنترل مواد مخدر و مین‌گذاری" همکاری و پیشرفت کرد.

الاکبروف با بیان اینکه: "چالش های پیش رو بزرگ هستند و به صبر نیاز دارند" ، گفت: اما ما باید آن را تحمل کنیم. مردم افغانستان لیاقت آن را دارند و ما هنوز معتقدیم که این یگانه راهیست که درمقابل امنیت منطقوی و بین المللی و همچنین منافع افغانستان قرار دارد.

الاکبروف با اشاره به تلفات جانی و مالی در زلزله بمیان امده در افغانستان هشدار داد که بحران اقتصادی جاری در این کشور می تواند به موتور محرکه درگیری داخلی تبدیل شود.

الاکبروف همچنین با اشاره به کاهش 30 تا 40 فیصدی اقتصاد افغانستان از ماه اگست، تاکید کرد که سطح فقرو یکاری می تواند تا پایان سال 2022 به 97 فیصد افزایش یابد و در حال حاضر 82 فیصد خانواده ها با قرضداری و فلاکت ناداری زندگی می کنند.

مارتین گریفیتس، دستیار منشی عمومی  سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه نیز در این نشست حضور داشت.اخبار مربوطه