فواد اوکتای وزیر خارجه انگلستان را بحضور پذیرفت

دفترمعاونیت ریاست جمهوری خبرمیدهد که در این دیدار موضوعات مختلفی در سطح دوجانبه و چندجانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت

1847485
فواد اوکتای وزیر خارجه انگلستان را بحضور پذیرفت

دفترمعاونیت ریاست جمهوری خبرمیدهد که در این دیدار موضوعات مختلفی در سطح دوجانبه و چندجانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت

فواد اوکتای معاون رئیس جمهور تورکیه با لیز تراس وزیر خارجه انگلستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس اعلام معاونیت ریاست جمهوری، در این دیدار که شب گذشته در مجتمع ریاست جمهوری انجام یافت، موضوعات مختلفی در سطح دوجانبه و چندجانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اوکتای ضمن ابراز خرسندی از میزبانی از تراس، اظهار داشت که این دیدار باعث توسعه بیشتر روابط در هم ای زمینه ها خواهد شد.اخبار مربوطه