تنظیمات جدید اتحادیه اروپا در باره فروش موترهای پطرولی و دیزلی

کریستین لیندنر: تنظیمات قانونی ممنوعیت فروش موترهای پطرولی و دیزلی جدید دراتحادیه اروپا سر از سال 2035 را قبول نخواهد کرد

1846753
تنظیمات جدید اتحادیه اروپا در باره فروش موترهای پطرولی و دیزلی

کریستین لیندنر: تنظیمات قانونی ممنوعیت فروش موترهای پطرولی و دیزلی جدید دراتحادیه اروپا سر از سال 2035 را قبول نخواهد کرد

کریستین لیندنر وزیردارایی آلمان اعلام کرد، تنظیمات قانونی اتحادیه اروپاراکه برای ممنوعیت فروش موترهای پطرولی ودیزلی جدید ازسال 2035 به بعد درنظر گرفته شده است، قبول نخواهدکرد.

کریستین لیندنر طی سخنانی در نشستی که در چهارچوب روز صنعت آلمان برگزار شد، اظهار داشت، طرح اتحادیه اروپا برای عدم فروش موترهای پطرولی و یا دیزلی جدید در کشورهای عضوسراز سال 2035 "اشتباه" است.

لیندنر تصریح کرد، دولت آلمان قانون مذکور اتحادیه اروپا را نخواهد پذیرفت.

کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده بود؛ موترهای جدید و موترهای تجاری سبک که از سال 2035 در چهارچوب بسته "مناسب برای 55" که بخشی از قرارداد سبز اروپا بوده و هدف آن کاهش حداقل 55 فیصدی انتشار گازها تا سال 2030 است، دارای آلایندگی صفر باشند.

بنا بر این ، موترهای جدید پطرولی و دیزلی از تاریخ مذکور امکان فروش در کشورهای اتحادیه اروپا را ندارند.

پارلمان اروپا در 8 جون از تنظیمات قانونی پیش‌بینی‌کننده ممنوعیت فروش موترهای پطرولی و دیزلی جدید در کشورهای اتحادیه اروپا از سال 2035 حمایت کرده بود. پس از این مرحله، بین پارلمان اروپا و کشورهای عضو پیرامون تنظیمات مذاکراتی انجام خواهد گرفت.

اتحادیه اروپا در نظر دارد که همه بخش‌ها و وسایل نقلیه تا سال 2050 دارای امیسیون صفر باشند.اخبار مربوطه