حامیان سازمان تروریستی در سویدن، خواستار تحریم تسلیحاتی تورکیه شدند

اقدام حامیان گروه تروریستی تجزیه طلب و راهپیمایی در مرکز شهر 2 ساعت طول کشید

1846399
حامیان سازمان تروریستی در سویدن، خواستار تحریم تسلیحاتی تورکیه شدند

اقدام حامیان گروه تروریستی تجزیه طلب و راهپیمایی در مرکز شهر 2 ساعت طول کشید

گروهی از حامیان سازمان تروریستی درمیدان گوتاپلاتسن شهر گوتنبرگ سویدن تجمع کردند و خواستار تحریم تسلیحاتی تورکیه شدند.

دراین تظاهرات، پارچه‌هایی که نماد سازمان تروریستی جدایی طلب PKK/YPG بود حمل شد و پوسترهای سرکرده این سازمان تروریستی نیز باز شد.

اقدام حامیان گروه تروریستی تجزیه طلب وراهپیمایی درمرکز شهر 2 ساعت به طول انجامید.

میکائیل یوکسل، رئیس حزب رنگ‌های مختلف (نیانس) دربازگشت ازیک جلسه، با مشاهده این گروه، آن را به تصویر کشیده و واکنش نشان داد.

یوکسل خاطرنشان کرد، درحالی که دولت سویدن درحال مذاکره با تورکیه (برای عضویت در ناتو) است، حامیان این سازمان تروریستی میتوانند به راحتی درسویدن تظاهرات کنند واظهارداشت: "دولت سویدن میگوید که پ‌ک‌ک را یک سازمان تروریستی میداند، اما یک سیاست ریاکارانه را اجرا میکند."

یوکسل به عنوان یک سیاستمدارسویدنی اعلام کرد که این اقدام را که تحت نظارت پولیس انجام شده است محکوم می کند.اخبار مربوطه