مذاکره پاکستان و سازمان ملل درباره مهاجران افغان

محور گفت‌وگوی وزیر خارجه پاکستان و مسئول کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را مهاجران افغان تشکیل داد

1844849
مذاکره پاکستان و سازمان ملل درباره مهاجران افغان

محور گفت‌وگوی وزیر خارجه پاکستان و مسئول کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را مهاجران افغان تشکیل داد.
بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان و کلی کلمنتز، مسئول کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل پیرامون مهاجران افغان دیدار و گفت‌وگو کردند.
بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه پاکستان، زرداری بر اهمیت مشارکت مستمر جامعه جهانی برای حمایت از مهاجران افغان و ارائه کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی موقت به مردم افغانستان تاکید کرده است.
وزیر خارجه پاکستان تصریح کرد که تراژیدی انسانی که در سرتاسر جهان درحال وقوع است، نباید توجه جامعه جهانی را از نیازهای میلیون‌ها تن در افغانستان منحرف کند.
زرداری با تشکرازحمایت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از مهاجران افغان در پاکستان، نیاز به حمایت مالی منظم و مستمر جامعه جهانی و جوامع میزبان برای بازگشت پایدار مهاجران اشاره کرد.
کلی کلمنتز، مسئول کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز از پاکستان بخاطر میزبانی چندین دهه این کشور از مهاجران افغان تشکر کرد.
گفتنی است پناهجویان افغان برای نخستین بار پس از اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به پاکستان آمدند. در دهه هشتاد میلیون ها افغان پاکستان پناه آوردند. در دهه نود نیز به دلیل جنگ داخلی افغانستان شمار زیادی ناچار شدند به پاکستان فرار کنند. هم اکنون پاکستان میزبان 4 میلیون پناهجوی افغان است که 1.4 میلیون نفر آنها بصورت رسمی در این کشور ساکن هستند.اخبار مربوطه