کرملین: روسیه تهدیدی برای کشورهای بالتیک و فنلاند نیست

دیمیتری پاسکوف با تلویزیون بین‌المللی سی‌ان‌ان آمریکا گفتگو کرد

1844887
کرملین: روسیه تهدیدی برای کشورهای بالتیک و فنلاند نیست

دیمیتری پاسکوف، سخنگوی کرملین: عضویت فنلاند و سویدن در ناتو هیچ سود اضافی برای امنیت قاره اروپا نخواهد داشت، بلکه برعکس، باعث تنش مضاعف خواهد شد

دیمیتری پاسکوف، سخنگوی کرملین کاخ ریاست جمهوری روسیه گفت که آنها تهدیدی برای کشورهای بالتیک و فنلاند نیستند.

دیمیتری پاسکوف با تلویزیون بین‌المللی سی‌ان‌ان آمریکا گفتگو کرد. 

پاسکوف تصریح کرد که روسیه تهدیدی برای کشورهای بالتیک و فنلاند نیست.

اوخاطرنشان کرد که عضویت فنلاند و سویدن در ناتو هیچ سود اضافی برای امنیت قاره اروپا نخواهد داشت. بلکه برعکس، باعث تنش مضاعف خواهد شد.اخبار مربوطه