دیدارهای دوجانبه خلوصی آقار در بروکسل

وزیر دفاع ملی تورکیه در چارچوب تماس‌های رسمی خود در بروکسل با همتاهای ایتالیایی و آلمانی خود دیدار کرد

1844345
دیدارهای دوجانبه خلوصی آقار در بروکسل

وزیر دفاع ملی تورکیه در چارچوب تماس‌های رسمی خود در بروکسل با همتاهای ایتالیایی و آلمانی خود دیدار کرد

خلوصی آقار، وزیر دفاع ملی تورکیه در بروکسل با لورنزو گوئرینی و کریستین لامبرشت، همتاهای ایتالیایی و آلمانی خود دیدارهای دوجانبه انجام داد.

آقار قبل از این دیدارها با جوانشر بورچولادزه و اولکسی رزنیکوف، وزیران دفاع گرجستان و اوکراین نیز دیدار کرد.

وزیر دفاع ملی تورکیه در این دیدارها با همتاهای خود در مورد مسائل دفاعی و امنیتی دوجانبه و منطقوی مذاکره و گفتگو کرد.

این دیدارها در حاشیه نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو صورت گرفته و آقار در نشست گروه تماس اوکراین به‌رهبری آمریکا نیز شرکت کرد.اخبار مربوطه