واکنش شدید خلوصی آقار به پارلمنتر یونانی

برگزاری اجلاس مشترک گروه ویژه خاورمیانه و مدیترانه و کمیسیون سیاسی مجمع پارلمانی ناتو در استانبول

1843235
واکنش شدید خلوصی آقار به پارلمنتر یونانی

برگزاری اجلاس مشترک گروه ویژه خاورمیانه و مدیترانه و کمیسیون سیاسی مجمع پارلمانی ناتو در استانبول

خلوصی آقار وزیر دفاع ملی تورکیه در اجلاس مشترک گروه به نمایندگان پارلمان یونان که در نشست مشترک کمیسیون سیاسی مجمع پارلمانی ناتو و گروه ویژه مدیترانه و خاورمیانه سخنانی علیه تورکیه بیان داشتند، واکنش شدیدی نشان داد.

اجلاس مشترک گروه ویژه خاورمیانه و مدیترانه و کمیسیون سیاسی مجمع پارلمانی ناتودراستانبول آغاز گردید.

خلوصی آقاردرپی مذاکره پیرامون گزارش گروه ویژه خاورمیانه ومدیترانه به سوالات پارلمنترها پاسخ داد.

آقاربه سخنان یک پارلمنتریونانی درحین پرسش سوالی ازوی مبنی بر اینکه اشغال شمال قبرس ازسوی شما ادامه دارد، به شدت واکنش نشان داده وگفت: اگرشما ازموقعیت شمال قبرس به‌عنوان اشغال سخن بگویید، این به این معنی است که میخواهید ازابتدای امردعوا کنید. تورکیه درموقعیت کشوراشغال‌گر درشمال قبرس قرارندارد. تا سال 1974 درآنجا قتل‌عام ها وکودتاهایی صورت گرفته و زندگی حتی رومی‌های ساکن جزیره به خطرافتاد. ما در سال 1974 در قبرس عملیات صلح‌آمیز ترتیب دادیم. از سال 1974 تاکنون هم بخش شمالی و هم جنوبی قبرس در کمال صلح و آرامش زندگی می‌کنند. این واقعیت را باید دید و نباید طرف‌گیری کرد. طرح پیشنهادی کوفی عنان که در سال 2014 از سوی سازمان ملل متحد مطرح شده، علی‌رغم کلیه نواقص برای اینکه مسئله حل شود، از سوی تورکیه مورد قبول قرار گرفت. ولی طرف روم قبرس با آن موافقت نکرد.

خلوصی آقار ضمن تاکید بر اینکه سازمان تروریستی " پ.ک.ک / ی.پ.گ " چهل هزارنفرراکشته و سازمان تروریستی فتو نیز در جریان کودتای سال 2016، بالفعل 251 شهروند تورکیه را به قتل رسانده است گفت: ما برای نجات دادن کشورمان و ملتمان از بلای ترور تلاشهای فراوانی بخرچ میدهیم. در این زمینه مصمم بوده و هدف دیگری نداریم. اگر شما به عاملان این قتل‌عام‌ها و عناصر وابسته به آن‌ها که ما با آنها مبارزه می‌کنیم، دراردوگاه پناهندگان " لاوریون " در یونان جای بدهید این رفتاری برازنده هم‌پیمانی نبوده و مغایر با روح دوستی است. این وضعیت به پیمان دفاعی ناتو نیز آسیب وارد کرده و هرگزمطابق با روح هم‌پیمانی‌ نیست.

خلوصی آقار در پی پاسخ پارلمنتر یونانی مبنی بر اینکه چنین چیزی مورد بحث نیست گفت: انکار نکنید. همه از موجودیت چنین اردوگاهی در یونان باخبر هستند. به همان شکل در سویدن نیز تروریست‌های " پ.ک.ک / ی.پ.گ " هر کاری که می‌خواهند، انجام می‌دهند. این نه با دموکراسی و نه با حقوق بشر رابطه‌ای دارد. اگر به تروریست‌ها اینقدر فرصت داده شود، ما نیز کاملا حق داریم تا باکسانیکه با هم بودن با آنها ‌ها را ترجیح میدهند رد کنیم.

وزیردفاع ملی تورکیه در پاسخ به سخنان یک پارلمنتر دیگر یونانی مبنی بر اینکه " طیارات نظامی نیروی هوایی تورکیه بر فراز جزایر یونان پرواز می‌کنند نیز گفت: طیارات یونانی در تاریخ 27 اپریل با پرواز در آسمان داتچا، دیدیم و حریم هوایی دالامان ما را نقض کردند. پس از نقض حریم هوای تورکیه با طیارات جنگی شما، از ما چه انتظاری دارید؟ تصاویر راداری کلیه این موارد نقض در دست است و در اختیار کشورهای هم‌پیمان قرار دادیم. ما نیز بالمقابل درتاریخ 28 اپریل پاسخ این اقدامات شما را دادیم. اخبار مربوطه