واکنش ریاست عمومی اموردینی تورکیه به عبارات توهین‌آمیزمقامات هندی به پیامبرگرامی اسلام

ریاست عمومی اموردینی تورکیه: برخوردها ونگرشهای نژادپرستانه نسبت به اسلام و مسلمانان درهند نگران کننده است

1840738
واکنش ریاست عمومی اموردینی تورکیه به عبارات توهین‌آمیزمقامات هندی به پیامبرگرامی اسلام

ریاست عمومی اموردینی تورکیه: برخوردها ونگرشهای نژادپرستانه نسبت به اسلام و مسلمانان درهند نگران کننده است

در بیانیه پایانی چهل و یکمین جلسه مشورتی مفتی های ولایتی که ازجانب ریاست امور دینی تورکیه در استانبول برگزار شد، به افزایش اسلام ستیزی در هند جلب توجه گردید.

دراجلاس چهل و یکمین جلسه مشورتی مفتی ولایتی که تحت ریاست هیأت علمی با شرکت 81 مفتی ولایتی برگزار شد، روی مساله  اسلام ستیزی روزافزون طی سال های اخیردرجهان وبویژه هند مورد توجه قرار گرفته، بحث و بررسی صورت گرفت .

در ماده هفتم این اعلامیه عبارات زیر درج شده است:  

« عملکرد و نگرش های نژادپرستانه اخیرا بمیان آمده در جهان به ویژه درهند نسبت به اسلام و مسلمانان نگران کننده است. اسلام ستیزی و رویکردهای خصمانه نسبت به اسلام که بمثابه دین رحمت الهی اوخوت، مراودت، دفاع عدالت، حق و آزادی را برای همگان به عنوان یکی از ضروریات اعتقادی توصیه میکند، هرگز پذیرفتنی نیست.

 در واقع حوادث شنیع رخ داده در اماکن مقدسه وحمله به مساجد، ممنوعیت حجاب، نتیجه سیاست های تبعیض آمیز و بازدارنده اعمال شده در مورد مسلمانان هند است.

ما از مقامات هندی دعوت می کنیم تا در سیاست های خود در مواجهه با اسلام هراسی فزاینده در این کشور تجدید نظر کنند و موضعی اتخاذ کنند که آزادی مذهبی مسلمانان را تضمین نماید.»اخبار مربوطه