نام تورکیه برای اولین بار در سازمان تجارت جهانی به شکل تورکیه "Türkiye" استفاده شد

در نشستی که در آستانه دوازدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی (MC12) برگزار شد، عنوان شد که نام این کشور برای اولین بار به عنوان "تورکیه" استفاده می‌شود

1839157
نام تورکیه برای اولین بار در سازمان تجارت جهانی به شکل تورکیه "Türkiye" استفاده شد

در نشستی که در آستانه دوازدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی (MC12) برگزار شد، عنوان شد که نام این کشور برای اولین بار به عنوان "تورکیه" استفاده می‌شود

پس از تغییر املا و تلفظ نام کشور تورکیه از ترکی Turkey به تورکیه  Türkiye توسط سازمان ملل، نام کشور برای اولین بار در سازمان تجارت جهانی در ژنو سوئیس، به عنوان "تورکیه" استفاده شد.

نماینده دائم تورکیه در سازمان تجارت جهانی با انتشار پیام توییتری از شرکت تورکیه در "مذاکرات یارانه‌های ماهیگیری" که در بنیه سازمان تجارت جهانی برگزار می‌شود، خبر دارد.

در نشستی که در آستانه دوازدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی (MC12) برگزار شد، عنوان شد که نام این کشور برای اولین بار به شکل"تورکیه Türkiye " استفاده شده است.

آلپارسلان آجارسوی، نماینده دائمی تورکیه نزد سازمان تجارت جهانی نیز در این نشست حضور داشت.

پس ازدرخواست تورکیه، سازمان ملل نام این کشوررا که درزبان‌های لاتین به شکل "ترکی Turkey" به کارمی‌رفت، به "تورکیه" تغییر داد.

مولود چاووش‌اوغلو وزیر امور خارجه نیز در توییتر اعلام کرد که روند آغاز شده برای افزایش ارزش برند تورکیه به پایان رسیده است و آنها در نامه ای که به منشی عمومی سازمان ملل ارسال کرده‌اند، نام این کشور را در زبان های خارجی موجود نزد سازمان ملل، به شکل "تورکیهTürkiye " ثبت کرده‌اند.اخبار مربوطه