میزبانی اردوغان از صاحب‌نظران مسلمان آمریکایی و کانادایی

مراسم استقبال در مجتمع ریاست جمهوری به صورت غیرعلنی برگزار شد

1832933
میزبانی اردوغان از صاحب‌نظران مسلمان آمریکایی و کانادایی

مراسم استقبال در مجتمع ریاست جمهوری به صورت غیرعلنی برگزار شد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور تورکیه از صاحب‌نظران مسلمان آمریکایی و کانادایی استقبال کرد.

مراسم استقبال در مجتمع ریاست جمهوری به صورت غیرعلنی برگزار شد.

فوات اوکتای معاون رئیس جمهور، افکان آعلا معاون رئیس حزب عدالت و توسعه، فخرالدین آلتون رئیس نهاد ارتباطاتی ریاست جمهوری، علی ارباش رئیس امور مذهبی و ابراهیم قلین سخنگوی ریاست جمهوری نیز در این مراسم حضور داشتند.اخبار مربوطه