11 نوزاد در حادثه آتش‌سوزی در سنیگال جان باختند

11 نوزاد طی حادثه آتش‌سوزی در بخش نوزادان یکی از شفاخانه ها در سنیگال جان باختند

1832832
11 نوزاد در حادثه آتش‌سوزی در سنیگال جان باختند

11 نوزاد طی حادثه آتش‌سوزی در بخش نوزادان یکی از شفاخانه ها در سنیگال جان باختند 

آتش سوزی در شفاخانه  مامه عبدو عزیز سی داباخ در تیواوان رخ داد.

مکی سال، رئیس‌جمهور سنیگال با انتشار پستی در توییتر به خانواده‌های این نوزادان تسلیت گفت.

بر اساس گزارش رسانه های محلی، آتش سوزی به دلیل اتصال کوتاه در تاسیسات برق رخ داده است.

به دلیل این حادثه، مسئولان واحد بحران را فعال کردند.اخبار مربوطه