تاکید بایدن بر اهمیت اجلاس چهارگانه کوآد

رئیس جمهورآمریکا ضمن حمایت ازاجلاس چهارگانه کوآد تاکیدکردکه این نشست یک موردگذراو موقتی نیست

1831443
تاکید بایدن بر اهمیت اجلاس چهارگانه کوآد

رئیس جمهورآمریکا ضمن حمایت ازاجلاس چهارگانه کوآد تاکیدکردکه این نشست یک موردگذراو موقتی نیست.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در نشست مطبوعاتی اجلاس چهارگانه کوآد در توکیو اظهار داشت: اجلاس چهارگانه کوآد یک مورد گذرا و موقتی نیست و امیدوارم سال‌ها ادامه پیدا کند.

بایدن گفت: دراین اجلاس چگونگی دستیابی به دموکراسی دربرابرامرمطلق موردبحث قرارخواهد گرفت، ماازارزش ودیدگاه‌های مشترک خودبادموکراسی‌های دوست درمنطقه هندواقیانوس آرام محافظت خواهیم کرد.

نارندرا مودی، نخست وزیر هند نیز با بیان اینکه اعتماد و عزم کوآد به دموکراسی‌های منطقه قدرت می‌بخشد، گفت: هدف اصلی و مشترک "هند و اقیانوس آرام آزاد" است.

آنتونی آلبانیز، با تاکید بر حمایت از کوآد اذعان داشت: دولت جدید استرالیا برای حمایت از هند و اقیانوس آرام قوی‌ و انعطاف پذیرتر به حمایت‌های خود ادامه خواهد داد؛ مشارکت ما مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت قانون است.

اجلاس چهارگانه کوآد در توکیو، پایتخت جاپان به میزبانی فومیو کیشیدا، نخست وزیر این کشور برگزار می‌شود.

در این اجلاس که با حضور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، آنتونی آلبانیزی نخست وزیر جدید استرالیا و نارندرا مودی نخست وزیر هند برگزار می‌شود، سیاست‌های منطقه‌ای مورد بحث قرار خواهد گرفت.اخبار مربوطه