هشدار سازمان امنیت تورکیه به شهروندان تورک در آمریکا

به شهروندان تورکیه ای که در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند هشدار داده شد که مراقب امنیت خود در برنامه‌هایی با مشارکت گسترده باشند

1830763
هشدار سازمان امنیت تورکیه به شهروندان تورک در آمریکا

به شهروندان تورکیه ای که در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند هشدار داده شد که مراقب امنیت خود در برنامه‌هایی با مشارکت گسترده باشند

ریاست عمومی امنیت ملی تورکیه (EGM) به شهروندان تورکیه ای که در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند هشدار داد که مراقب امنیت خود در برنامه‌هایی با مشارکت گسترده باشند.

در بیانیه EGM با عنوان "این هشدار ما به شهروندان تورکیه‌ای مقیم آمریکا" است، آمده است که مهم است شهروندان تورکیه در برنامه‌هایی با مشارکت گسترده در آمریکا مراقب امنیت خود باشند.

در این بیانیه خاطرنشان شد: "اگرچه پولیس آمریکا در برابر اعتراضات در چنین برنامه‌هایی اقدامات و پیشگیریهای لازمه را انجام می‌دهد، اما حوادثی که در آن از گلوله واقعی، شوک الکتریکی، مداخله با گاز اشک‌آور استفاده شده و خشونت به میان آمده‌است  را نباید فراموش کرد."

EGM به شهروندان تورکیه در ایالات متحده هشدار داد که از تجمع خودداری کنند، از مناطق تظاهرات و تظاهرات کنندگان دوری کنند و رسانه ها را در خصوص تحولات فوری دنبال کنند.اخبار مربوطه