در حملات اردوی روسیه به اوکراین 231 طفل جان خود را از دست دادند

در حملات اردوی روسیه به اوکراین 231 طفل جان خود را از دست دادند و 427 طفل مجروح شدند

1829261
در حملات اردوی روسیه به اوکراین 231 طفل جان خود را از دست دادند
ukrayna rusya'nin kaybi.jpg

در بیانیه قاضی عمومی اوکراین آمده است که 1828 موسسه آموزشی در بمباران اردوی روسیه آسیب دیده‌اند که 171 مورد از آنها به طور کامل تخریب شده است

در حملات اردوی روسیه به اوکراین 231 طفل جان خود را از دست دادند و 427 طفل مجروح شدند.

در بیانیه قاضی عمومی اوکراین آمده است که 1828 موسسه آموزشی در بمباران اردوی روسیه آسیب دیده‌اند که 171 مورد از آنها به طور کامل تخریب شده است.

در این بیانیه خاطرنشان شد از آغاز عملیات روسیه از 24 فبروری تاکنون 231 طفل جان خود را از دست داده و 427 طفل مجروح شده‌اند.اخبار مربوطه