تورکیه همیشه در کنار تاتارهای کریمه بوده و خواهد بود

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سالگرد تبعیدیان چرکس و تاتار کریمه بیانیه کتبی صادرکرد

1828842
تورکیه همیشه در کنار تاتارهای کریمه بوده و خواهد بود

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سالگرد تبعیدیان چرکس و تاتار کریمه بیانیه کتبی صادرکرد

تورکیه اعلام کرده است که برای حفاظت از هویت تاتارهای کریمه و تضمین رفاه و آسایش آنها همیشه در کنار خویشاوندان خود قرار خواهیم داشت.

تانژو بیلگیچ سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سالگرد تبعیدیان چرکس و تاتار کریمه بیانیه کتبی داد.

وی با اشاره به اینکه مردم بومی کریمه یعنی تورک‌های تاتار کریمه در 18 می 1944 به زور از وطن خود خارج ساخته شده و در شرایط غیرانسانی تبعید شدند، گفت: "اکثریت 250 هزار تاتار کریمه در هنگام تبعید  و یا در مکان هایی که تبعید شدند جان خود را از دست دادند. امروز ما هفتاد و هشتمین سالگرد این رویداد غم انگیز را گرامی می داریم. تورکیه همیشه به حفاظت از هویت، رفاه و آسودگی تاتارهای کریمه ادامه خواهد داد."

بیلگیچ اظهار داشت که 21 می به عنوان یکصد و پنجاه و هشتمین سالگرد تبعید چرکسها گرامی داشته می شود و گفت: "مردم قفقاز در جریان حمله روسیه تزاری به آنها، در قرن نوزدهم صدها هزار تن را از دست دادند و بسیاری از بازماندگان وطن خود را ترک کرده، به آناتولی پناه بردند. ما هنوز هم درد این فاجعه به نام "تبعید چرکسها" را احساس می کنیم. ما در برابر کسانی که جان خود را در هر دو تراژدی که علیه تاتارها و مردم برادر قفقاز انجام شده، با احترام سر تعظیم فرود می آوریم."اخبار مربوطه