پادشاه عربستان سعودی از شفاخانه خارج شد

پادشاه عربستان سعودی پس از طی مراحل معالجوی اش از شفاخانه خارج شد

1827568
پادشاه عربستان سعودی از شفاخانه خارج شد

پادشاه عربستان سعودی پس از طی مراحل معالجوی اش از شفاخانه خارج شد.

دیوان پادشاهی عربستان سعودی اعلام کرد که سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه 86 ساله این کشور پس از انجام معاینات پزشکی و تکمیل برنامه معالجوی و دوره نقاهت از شفاخانه جده ترخیص شده است.

ملک سلمان در تاریخ 8 می به شفاخانه تخصصی ملک فیصل منتقل و مدتی در این شفاخانه برای تکمیل دوره تداوی خود بستری شده بود.اخبار مربوطه