ادامه فعالیت های جستجو و کشف اجساد غیر نظامیان در اوکراین

فعالیت‌های دسترسی به اجساد در این کشور ادامه دارد

1822220
ادامه فعالیت های جستجو و کشف اجساد غیر نظامیان در اوکراین

فعالیت‌های تجسس اجساد غیرنظامیان در اوکراین ادامه دارد

در ادامه جنگ روسیه و اوکراین، فعالیت‌های دسترسی به اجساد در کی‌یف پایتخت اوکراین که درگیری‌ها در این منطقه به پایان رسیده است، همچنان ادامه دارد

فعالیت‌های تجسس اجساد غیرنظامیان در اوکراین که در حملات اردوی روسیه جان خود را از دست داده‌اند، ادامه دارد.

در ادامه جنگ روسیه و اوکراین، فعالیت‌های دسترسی به اجساد در کی‌یف پایتخت اوکراین که درگیری‌ها در این منطقه به پایان رسیده است، همچنان ادامه دارد.

در روستای ویشگراد در فاصله 45 کیلومتری شهر جسد یک غیرنظامی میان سال دیگر پیدا شد.

جسد بخاطر تعین هویت و ثبت به شفاخانه انتقال داده شد.

آلینا پوریکو مسئول مرکز مطبوعاتی اداره پولیس منطقه بوچا اظهار داشت، هر روز در شهر و روستاهای منطقه با اجساد غیرنظامیانی که در حملات روسیه جان باخته‌اند، روبرو می‌شویم. اخبار مربوطه