واکنش ابراهیم قلین به اظهارات جو بایدن

ابراهیم قلین سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه: در تاریخ ما نسل‌کشی، پاکسازی قومی و هولوکاست وجود ندارد

1817660
واکنش ابراهیم قلین به اظهارات جو بایدن

ابراهیم قلین سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه: در تاریخ ما نسل‌کشی، پاکسازی قومی و هولوکاست وجود ندارد

ابراهیم قلین سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه، به استفاده جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از عبارت نسل‌کشی درسخنان خودپیرامون وقایع سال 1915 واکنش نشان داد.

قلین طی پیامی که در شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشت، گفت، بربرهای مدرنی که میلیون‌ها انسان را را بخاک و خون کشیده، به جنگ‌های جهانی دامن زده، سلاح‌های کشتار جمعی ساخته، از بمب اتم استفاده کرده، دست به تجارت برده زده و انسان‌ها را در باغهای ‌وحش در قثسها به نمایش گذاشته و فاعل انواع جنایات بشری بوده است، امروز از نسل‌کشی، پاکسازی قومی و هولوکاست سخن میگویند و با حوادث خود ساخته وبافته غیر واقعی تاریخی مارا متهم مینمایند .... این یک واقعیت اشکارا و روشن است که در تاریخ ما نسل‌کشی، پاکسازی قومی و هولوکاست وجود ندارد. شما در آینه خود را نگاه کنید.اخبار مربوطه