سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از 12 میلیون نفر به دلیل جنگ روسیه علیه اوکراین آواره شده‌‌اند

مسئول کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفت که تعداد پناهجویان اوکراینی به 5 میلیون نفر رسیده است

1815159
سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از 12 میلیون نفر به دلیل جنگ روسیه علیه اوکراین آواره شده‌‌اند

سازمان ملل: بیش از 12 میلیون نفر در اوکراین آواره شدندآنتونیو ویتورینو، ریی عمومی سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد، در جلسه توجیهی خود در شورای امنیت گفت که بیش از 12 میلیون نفر در اوکراین به دلیل جنگ به اجبار آواره شده‌اند که از این تعداد تقریبا 5 میلیون نفر در کشورهای همسایه هستند.

ویتورینو با اشاره به اینکه با افزایش حملات روسیه در اوکراین، نیازهای روانی بزرگسالان و اطفال افزایش می‌یابد، گفت که زنان و اطفال باید در برابر قاچاق انسان، سوء استفاده و خشونت جنسی محافظت شوند.

ویتورینو با بیان اینکه بیش از نیمی از اطفال در اوکراین آواره شده‌اند، از کشورهایی که میزبان اطفال اوکراینی هستند، خواست تا به شناسایی خردسالان بدون همراه کمک کنند و آنها را با خانواده‌ها و اقوامشان ملحق کنند.

ویتورینو خواستار پایان دادن به تبعیض علیه همه پناهجویان شد و اظهار داشت که تبعیض بر اساس نژاد، قومیت، ملیت یا وضعیت مهاجر غیرقابل قبول است.

کلی کلمنتز، مسئول کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز گفت که تعداد پناهجویان اوکراینی به 5 میلیون نفر رسیده است.اخبار مربوطه