راما: تورکیه یک نقطه امنیتی بسیار مهم برای تمام اروپا

ادی راما پس ازدیدار با همتایش اولاف شولز در برلین، پایتخت آلمان، جلسه مطبوعاتی مشترکی ترتیب دادند

1811076
راما: تورکیه یک نقطه امنیتی بسیار مهم برای تمام اروپا

ادی راما نخست وزیر آلبانیا گفت که تورکیه یک نقطه امنیتی بسیار مهم برای تمام اروپا است.

پس از دیدار ادی راما با همتای خود اولاف شولز در برلین، پایتخت آلمان، جلسه مطبوعاتی مشترکی برگزار شد.

راما در پاسخ به سوال یک روزنامه نگار مبنی بر اینکه آیا در دو سال اخیر نفوذ کشورهایی مانند روسیه، چین، تورکیه یا کشورهای عربی بر بالکان غربی افزایش یافته است یا خیر، اظهار داشت: "وضعیت همه بازیگران یا کشورهای ثالثی که ممکن است بر بالکان غربی تأثیر بگذارند یکسان نیست."

اوبا بیان اینکه نفوذ روسیه در منطقه به ویژه در شرایط امروز، یک مشکل محسوب می‌شود، گفت: "این نشان میدهد که اتحادیه اروپا باید همه کشورهای بالکان غربی را به خود نزدیک کند."

نخست وزیر آلبانیا با تاکید بر اینکه تورکیه بازیگر سوم نیست، بلکه شریک استراتژیک آلبانیا است، گفت: "از نظر من تورکیه یک نقطه امنیتی بسیار مهم برای تمام اروپا است."

راما تاکید کرد که آنها سال‌ها است که با کشورهای خلیج فارس روابط دوستانه دارند.اخبار مربوطه