تاکید سازمان همکاری اسلامی بر لزوم حضور زنان در فعالیتهای تصمیم گیری

سازمان همکاری اسلامی بر لزوم افزایش سهم زنان در روندهای تصمیم‌گیری تاکید کرد

1792020
تاکید سازمان همکاری اسلامی بر لزوم حضور زنان در فعالیتهای تصمیم گیری

سازمان همکاری اسلامی بر لزوم افزایش سهم زنان در روندهای تصمیم‌گیری تاکید کرد.

سازمان همکاری اسلامی با انتشار بیانیه ای به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زنان، بر لزوم افزایش سهم زنان در روندهای تصمیم‌گیری تاکید کرد.

سازمان همکاری اسلامی در این بیانیه با تاکید بر اهمیت ایفای حقوق زنان براساس اصول ارائه شده از سوی سازمان های بین المللی، آورده است: زنان باید بتوانند صدای خود را به گوش همه برسانند و در میکانیزم‌های تصمیم گیری حضور داشته باشند.

این سازمان همچنین خواستار رفع تمامی محدودیت‌های مربوط به زنان از سوی تمامی کشورهای عضو شده است.اخبار مربوطه