وزیر امور خارجه چین با همتای ایرانی خود صحبت تلفنی انجام داد

این مطلب را پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت

1775093
وزیر امور خارجه چین با همتای ایرانی خود صحبت تلفنی انجام داد

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و وانگ یی، همتای چینی وی در آستانه آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای صحبت تلفنی انجام دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه ایران، مناسبات دو جانبه، روند مذاکرات هسته‌ای وین و تحولات بین المللی محور صحبت تلفنی امیرعبداللهیان و یی بوده است.

وزیر امور خارجه ایران طی این صحبت تلفنی از مواضع چین در رابطه با مذاکرات هسته‌ای در وین، «تشکر و قدردانی» کرده است.

وی همچنین، «لغو کلیه تحریم‌های مغایر با برجام و اقدام جدی در حوزه ارائه تضمین» را از شروط لازم برای به نتیجه رسیدن مذاکرات وین معرفی کرده است.اخبار مربوطه