وریانت اومیکرون در کدام سطوح چند ساعت زنده می‌ماند؟

کدام ویژگی اومیکرون باعث سرایت بسیار سریع و زیاد آن می‌شود؟

1769257
وریانت اومیکرون در کدام سطوح چند ساعت زنده می‌ماند؟

کدام ویژگی اومیکرون باعث سرایت بسیار سریع و زیاد آن می‌شود؟

محققان می‌گویند وریانت اومیکرون ویروس کرونا قدرت سرایت پذیری بیشتری نسبت به سایر سویه‌های کووید-19 دارد.

دانشمندان جاپانی در تحقیقات آزمایشگاهی پی برده‌اند که وریانت اومیکرون نسبت به سایر وریانتها، می‌تواند به مدت بیشتری بر روی سطوح پلاستیکی و پوست انسان زنده بماند. ثبات محیطی به این سویه امکان می‌دهد که قابلیت بیماری زایی خود را حفظ کند و این امر یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قدرت سرایت پذیری وریانت اومیکرون نسبت به ریانت دلتا است.

بر روی سطوح پلاستیکی نسخه اولیه ویروس کرونا 56 ساعت، سویه‌ آلفا 191، بتا 156، گاما 59 و دلتا 114 ساعت فعال باقی می‌مانند. این در حالی است که وریانت اومیکرون بسیار بیشتر از تمامی ریانتهای دیگر می‌تواند 193 ساعت بر روی سطوح پلاستیکی فعال باقی بماند و در طول این مدت نیز قابلیت سرایت از خود نشان دهد. این میزان نزدیک به 60 فیصد بیشتر از قدرت ماندگاری وریانت دلتا است که به عنوان مرگبارترین سویه کووید-19 شناخته شده است.

دانشمندان جاپانی میزان فعال باقی ماندن ویروس بر روی پوست انسان را نیز مورد سنجش قرار داده‌اند.

نتایج نشان داد نسخه اولیه ویروس 8، وریانت آلفا 19، بتا 19، گاما 11، و دلتا 16 ساعت بر روی پوست زنده می‌مانند. این میزان درباره سویه امیکرون بیش از 21 ساعت است.

محققان می‌گویند علی رغم زمان طولانی زنده ماندن کووید 19 بر روی پوست، این ویروس به شدت در برابر مواد ضدعفونی کننده آسیب پذیر است؛ به طوری که تمامی سویه‌ها پس از 15 ثانیه تماس با ضدعفونی کننده‌های الکلی از بین می‌روند.

مدیر این تحقیقات گفت: همان گونه که سازمان صحی جهان بار‌ها تاکید کرده است، یکی از توصیه‌های اصلی در این زمینه استفاده از ضدعفونی کننده‌ها برای پاکسازی دست از ویروس کرونا است.اخبار مربوطه