پارلمان اوکراین خواستار مقابله جامعه بین‌المللی با «شانتاژ نظامی روسیه» شد

پارلمان اوکراین طی نشست دیروز خود که با موضوع بررسی تهدیدات روسیه برگزار شد، خواستار مقابله جامعه بین المللی با «شانتاژ نظامی روسیه» شد

1768256
پارلمان اوکراین خواستار مقابله جامعه بین‌المللی با «شانتاژ نظامی روسیه» شد

پارلمان اوکراین طی نشست دیروز خود که با موضوع بررسی تهدیدات روسیه برگزار شد، خواستار مقابله جامعه بین المللی با «شانتاژ نظامی روسیه» شد.

طی نشست دیروزی که درپارلمان اوکراین با موضوع بررسی تهدیدات روسیه برگزار شد، اعضا خواستار مقابله جامعه بین المللی با «شانتاژ نظامی روسیه» شد.

همچنین طی نشست دیروز پارلمان اوکراین، طرحی تصویب شد که براساس آن دولت این کشور ملزم به درخواست از سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا، دولت‌ها و مجالس کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی به منظور بررسی رفتار نظامی «تهاجمی» روسیه علیه اوکراین شده است.

این طرح با رای موافق 282 نماینده از 319 نماینده حاضر در نشست تصویب شد.

در بخشی از طرح مذکور آمده است: روسیه در حال انجام شانتاژ نظامی علیه اوکراین برای ممانعت از عضویت کشور در اتحادیه اروپا و ناتو است و این مساله غیرقابل پذیرش است.اخبار مربوطه