سرایت سویه اومیکرون به سومین شهر چین

سویه اومیکرون ویروس کرونا در شهر دالیان ایالت لیائونینگ چین نیز شناسایی شده است

1762070
سرایت سویه اومیکرون به سومین شهر چین

سویه اومیکرون ویروس کرونا در شهر دالیان ایالت لیائونینگ چین نیز شناسایی شده است

سویه اومیکرون ویروس کرونا که در شهر تیانجین چین شناسایی شده بود، در شهر دالیان ایالت لیائونینگ این کشور نیز مشاهده شده است.

مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ساری اعلام کرد، در نمونه‌های گرفته شده از موارد ابتلای محلی شهر، سویه اومیکرون شناسایی شده است.

سویه اومیکرون در چین برای اولین‌بار در 14 دسامبر سال گذشته، در فردی که در 9 دسامبر وارد این کشور شده بود، شناسایی شد.

سپس درتاریخ 10 جنوری سال جاری دو مورد ابتلا با منشا محلی در شهر آنیانگ ایالت هنان شناسایی گردید.

بعد از شیوع اومیکرون در آنیانگ، تعداد موارد ابتلا نیز روبه افزایش گذاشت.  اخبار مربوطه