رئیس جمهور صربستان پیام اتحاد و همبستگی داد

الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان درسفرخود به شهر پریبوی واقع در منطقه سنجاق که مسلمانان در آن متمرکز هستند، پیام اتحاد و همبستگی داد

1762079
رئیس جمهور صربستان پیام اتحاد و همبستگی داد

الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان درسفرخود به شهر پریبوی واقع در منطقه سنجاق که مسلمانان در آن متمرکز هستند، پیام اتحاد و همبستگی داد.

ووچیچ، درجریان بازدید ازشهر پریبوج که درجشن‌های سال نوترانه‌هایی که برای نسل کشی بوسنیایی‌ها خوانده شد، گفت:

"دولت صربستان نسبت به کسانی که به صلح و وحدت در کشور آسیب می‌رسانند رحم نخواهد کرد. صربستان کشور بوسنیایی‌ها نیزهست."

ووچیچ اظهار داشت،"تصور یک پریبوی بدون بوسنیایی‌ها غیرممکن است. مسئولین مجازات خواهند شد. ما باید به فرزندان خود بیاموزیم که در صلح و اتحاد زندگی کنند."

همچنین ووچیچ در ادامه بیان داشت:"ما باید در برابر صرب‌هایی که این نوع برخورد را اتخاذ می‌کنند، سختگیرتر باشیم. من یک صرب هستم و به عنوان رئیس جمهور صربستان، تضمین می‌کنم و قول می‌دهم که پریبوی هرگز بدون بوسنیایی‌ها نخواهد بود. همه در این کشور حقوق یکسانی دارند و در برابر قانون همه مساوی هستند."

ووچیچ، رئیس جمهور صربستان درخصوص احترام به دیگران گفت: "برای ما لازم است تا به همسایگان مسلمان خود احترام بگذاریم، همانطور که به کلیساها و نمادها احترام می‌گذاریم. باید به مسجد نیز احترام بگذاریم. کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند آن را نقض کنند، دولت را در مقابل خود خواهند یافت."

در جشنی که با حضور عده ای از افسران پولیس در شب سال نو در شهر پریبوی ترتیب یافت، آهنگ‌هایی حاوی عبارات "سنیچ، سربرنیتسای جدید، پازار، ووکوار جدید" برای شهرهای سنیچ و یئنی پازا در منطقه سنجاق که اکثریت بوسنیایی‌ها در آن زندگی می‌کنند، خوانده شد و تصاویر جنجالی به رسانه‌های اجتماعی درز کرد.



اخبار مربوطه