رهبران پاکستان از جهان میخواهند تا به نقض حقوق بشر در منطقه جمو و کشمیر هند پایان داده شود

رئیس جمهور پاکستان از جامعه بین‌المللی خواست تا نقش خود را برای حل و فصل مسالمت‌آمیز و منطقی مسئله جمو کشمیر ایفا کند

1757400
رهبران پاکستان از جهان میخواهند تا به نقض حقوق بشر در منطقه جمو و کشمیر هند پایان داده شود

رئیس جمهور پاکستان از جامعه بین‌المللی خواست تا نقش خود را برای حل و فصل مسالمت‌آمیز و منطقی مسئله جمو کشمیر ایفا کند

رهبران پاکستان از جهان متقاضی بئایان رسانده شدن نقض حقوق بشر در منطقه جمو و کشمیر هند شدند.

عارف علوی، رئیس جمهور پاکستان، از جهان خواست تا هند را در مورد نقض حقوق بشر در جمو و کشمیر مسئول بداند و از جامعه بین‌المللی خواست تا نقش خود را برای حل و فصل مسالمت‌آمیز و منطقی مسئله جمو کشمیر ایفا کند.

عمران خان نخست وزیر ئاکستان تاکید کرد که صلح پایدار در جنوب آسیا در گرو حل مسالمت‌آمیز مشکل جمو کشمیر براساس مشروعیت بین‌المللی است وخاطرنشان کرد که جهان نمیتواند مسئولیتهای اخلاقی و قانونی خود را در قبال مردم کشمیر فراموش کند.

عمرانخان گفت که هند با حضور 900 هزار سرباز، جمو کشمیر را به "بزرگترین زندان و منطقه نظامی شده در فضای باز جهان" تبدیل کرده است و از سازمان ملل خواست تا برای جنایات جنگی هند در جمو و کشمیر علیه بشریت و مردم این منطقه اقدام کند.

شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه نیز خاطرنشان کرد که سازمان ملل باید به وعده خود مبنی بر «خودمختاری» که به مردم کشمیر داده شده است، عمل کند.اخبار مربوطه