چاووش اوغلو با همتای عمانی خود صحبت تلفنی انجام داد

در این صحبت تلفنی روی روابط دوجانبه بحث صورت گرفت

1755755
چاووش اوغلو با همتای عمانی خود صحبت تلفنی انجام داد

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با بدر بن حمد البسیدی  وزیر امور خارجه عمان صحبت تلفنی انجام داد. 

در این صحبت تلفنی روی روابط دوجانبه بحث صورت گرفته است.اخبار مربوطه