روسیه: ناتو برای جنگ با مسکو آماده می‌شود

آلکساندر فومین معاون وزیر دفاع روسیه: در بافت نظامی ناتو، بازهم اهدافی در راستای آمادگی برای درگیری مسلحانه گسترده با روسیه جای داده شده است

1753689
روسیه: ناتو برای جنگ با مسکو آماده می‌شود

آلکساندر فومین معاون وزیر دفاع روسیه: در بافت نظامی ناتو، بازهم اهدافی در راستای آمادگی برای درگیری مسلحانه گسترده با روسیه جای داده شده است

آلکساندر فومین معاون وزیر دفاع روسیه در بریفینگی که با کارداران نظامی کشورهای خارجی در مسکو ترتیب داد، فعالیت‌های ناتو را مورد ارزیابی قرار داد.

فومین با اشاره براینکه، ناتو در دوره‌های اخیر برای متوقف کردن روسیه گام‌هایی برداشته است، اظهار داشت، روسیه پس از جنگ سرد، در زمینه تاثیرپذیری متقابل با ناتو اقدامات متعددی انجام داده است.

آلکساندر فومین ادعا کرد، روسیه در مرزهای غربی به پاکسازی تسلیحاتی تحقق بخشیده و آماده تاسیس روابط سازنده با کشورهای غربی می‌باشد.

فومین با تاکید براینکه، ناتو برای جنگ با روسیه آماده می‌شود، ابراز داشت، در بافت نظامی ناتو، بازهم اهدافی در راستای آمادگی برای درگیری مسلحانه گسترده با روسیه جای داده شده است.

فومین گفت، در اسناد سال‌های اخیر ناتو پیرامون استراتژی نظامی، روسیه بعنوان تهدید اصلی علیه امنیت، تعریف شده است.

اوبا اشاره براینکه، در رابطه با تضمین امنیت، پیشنهاداتی در زمینه دو پیش‌نویس توافق به آمریکا و ناتو ارایه کرده‌ایم، گفت، امیدواریم مشورت‌های سازنده‌ای انجام بگیرد. انتظار داریم ناتو در اسرع وقت به پیشنهادات‌مان پاسخ بدهد. ما همیشه آماده مذاکره هستیم. اخبار مربوطه