اردوغان: مبارزه تورکیه برای تغییر نظامی است که بر اساس استثمار و ظلم بنا شده است

رئیس جمهور تورکیه اظهار داشت، مبارزه تورکیه هم در روابط بین‌المللی و هم در اقتصاد با شعار «جهان از پنج بزرگتر است» برای تغییر نظامی است که بر اساس استثمار و ظلم بنا شده است

1753065
اردوغان: مبارزه تورکیه برای تغییر نظامی است که بر اساس استثمار و ظلم بنا شده است

رئیس جمهور تورکیه اظهار داشت، مبارزه تورکیه هم در روابط بین‌المللی و هم در اقتصاد با شعار «جهان از پنج بزرگتر است» برای تغییر نظامی است که بر اساس استثمار و ظلم بنا شده است

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه اظهار داشت، مبارزه تورکیه هم در روابط بین‌المللی و هم در اقتصاد با شعار «جهان از پنج بزرگتر است» برای تغییر نظامی است که بر اساس استثمار و ظلم بنا شده است. 

رئیس جمهور اردوغان در هشتمین مراسم اهدای جوایز نجیب فاضل که در مرکز فرهنگی آتاترک برگزار شد، سخنرانی کرد.

ایشان با بیان اینکه تغییر یک واقعیت زندگی است و تفاوت شدیدی بین تغییر و انحطاط وجود دارد، افزود: "بشریت در 2 قرن اخیر دگرگونی بزرگی را تجربه کرده است، انحطاطی که در آن ارزش‌های باستانی آن آسیب دیده است. همراه با مدرن شدن، دیدگاه مردم نسبت به طبیعت، محیط زیست و سایر موجوداتی که با آنها زندگی مشترک دارند نیز تغییر کرده است." 

اردوغان در ادامه سخنان خود چنین گفت: مبارزه تورکیه چه در روابط بین‌الملل و چه در اقتصاد با شعار «جهان بزرگتر از پنج است» برای تغییر نظامی است که بر اساس استثمار و ظلم بنا شده است. هدف تمدن اسلامی که بر پایه‌های دانش، خرد، اخلاق و عدالت بنا شده است، زیباسازی جهان و زیست‌پذیرتر ساختن آن برای همه موجودات است.اخبار مربوطه