آمریکا هنوزهم در حوزه سیاسی و اقتصادی با افغانستان در حالت جنگ قرار دارد

معاون وزیر امورخارجه دولت موقت طالبان اعلام کرد که آمریکا علی‌رغم شکست نظامی خود همچنان در عرصه سیاسی و اقتصادی در حالت جنگ با افغانستان است

1753287
آمریکا هنوزهم در حوزه سیاسی و اقتصادی با افغانستان در حالت جنگ قرار دارد

معاون وزیر امورخارجه دولت موقت طالبان اعلام کرد که آمریکا علی‌رغم شکست نظامی خود همچنان در عرصه سیاسی و اقتصادی در حالت جنگ با افغانستان است.

شیر محمد عباس ستانکزی، معاون وزیر خارجه دولت موقت طالبان در مراسمی در کابل اعلام کرد: «با آنکه ایالات متحده در افغانستان شکست نظامی خورد، اما همچنان در عرصه سیاسی و اقتصادی با ما در حالت جنگ قرار دارد».

ستانکزی با وحشیانه خواندن مسدود کردن ذخایرافغانستان توسط آمریکا افزود: «این یک مداخله در امور داخلی کشور است. ماخواهان برقراری روابط خوب باهمه کشورهاهستیم، اماجهان وبه خصوص آمریکا نمی‌خواهند در افغانستان یک دولت مستقل ایجاد شود، بنابراین آنها حاضر به سازش با اداره طالبان نیستند».

وی با بیان اینکه واشنگتن نباید در امور داخلی افغانستان دخالت کند، گفت: «آمریکا در سال 2001 در روز به افغانستان حمله کرد اما هنگام فرار از این کشور ساعت 00:00 شب بود».

ستانکزی همچنین اعلام کرد که کمکهای بشردوستانه جهان به افغانستان نیز کافی نبوده ونمی‌تواند حتی یک فیصد از مشکلات کنونی را حل کند.

معاون وزیر خارجه طالبان با بیان اینکه آنها از چهار ماه قبل به طورمستقل فعالیت کرده، تاکید کرد که نیروهای آنها دراین مدت بدون دریافت حقوق امنیت را تامین کرده و باید از آنها قدردانی کرد.

وی درخصوص حق تحصیل و کار زنان نیزگفت: «زنان افغانستان نیز حق آموزش و اشتغال دارند اما فرهنگ ما با فرهنگ کشورهای غربی متفاوت است».

گفتنی است اگرچه طالبان از حدود 4 ماه قبل قدرت را در افغانستان به دست گرفته است، اما هنوز هیچ کشوری به طور رسمی حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است.اخبار مربوطه