بمقدار100 میلیون دالر کمک بشردوستانه از جاپان به افغانستان

جاپان اعلام کرده است که بمقدار100 میلیون دالر کمک بشردوستانه به افغانستان ارائه خواهد کرد

1751048
بمقدار100 میلیون دالر کمک بشردوستانه از جاپان به افغانستان

جاپان اعلام کرده است که بمقدار100 میلیون دالر کمک بشردوستانه به افغانستان ارائه خواهد کرد.

بر اساس اعلامیه وزارت خارجه جاپان، بمقدار100 میلیون دالر مواد کمکی شامل مواد طبی، غذایی، آب و صحی به افغانستان ارسال خواهد شد.

کمک ها از طریق 16 سازمان بین المللی مختلف، از جمله برنامه جهانی غذا (WFP) سازمان ملل متحد (UN) ارائه خواهد شد.

رادیو تلویزیون عمومی NHK خاطرنشان کرد که این کمک ها دومین بسته کمکی خواهد بود که جاپان پس از روی کار آمدن دولت موقت طالبان به افغانستان ارسال خواهد کرد.

دولت جاپان قبلا بمقدار 58 میلیون دالر کمک اضطراری بشردوستانه را در اکتوبر 2021 به افغانستان ارسال کرده بود.

علاوه بر این، این وزارتخانه اعلام کرد که مقادیر مختلف کمک های بشردوستانه به ایران، پاکستان، تاجیکستان و اوزبیکستان ارائه خواهد شد.اخبار مربوطه