چاووش‌اوغلو با سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان دیدارو گفتگو کرد

مولود چاووش‌اوغلو در اسلام آباد با سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان دیدار و گفتگوکرد

1749952
چاووش‌اوغلو با سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان دیدارو گفتگو کرد

مولود چاووش‌اوغلو در اسلام آباد با سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان دیدار کرد.

مولود چاووش‌اوغلو وزیر امور خارجه تورکیه دیروز یکشنبه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

چاووش‌اوغلو با انتشار پیامی از طریق توئیترخویش در اینمورد نوشت: در حاشیه هفدهمین نشست فوق العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد با سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان درباره وضعیت این کشور دیدار و گفتگو کردم».اخبار مربوطه