سازمان  صحی جهانی: می‌توانیم تا سال 2022 به پاندمی کووید-19 پایان دهیم

رئیس هیئت فنی سازمان  صحی جهانی در امورمبارزه با نوع جدید ویروس کرونا (کووید-19) گفت که در مورد پایان پاندمی در سال 2022 "بسیار امیدوار" است

1748666
سازمان  صحی جهانی: می‌توانیم تا سال 2022 به پاندمی کووید-19 پایان دهیم

رئیس هیئت فنی سازمان  صحی جهانی در امورمبارزه با نوع جدید ویروس کرونا (کووید-19) گفت که در مورد پایان پاندمی در سال 2022 "بسیار امیدوار" است.

 ماریا ون کرخوف، رئیس هیئت فنی سازمان  صحی جهانی (WHO) در امورمبارزه با نوع جدید ویروس کرونا در پاسخ به سوالاتی درباره شیوع کووید-19 و نوع جدید اومیکرون (Omicron)، گفت:

"من بسیار خوشبین هستم که سال 2022 پایان پاندمی کووید-19 باشد."

نماینده سازمان  صحی جهانی اعلام کرد که نحوه انتشار واریانت اومیکرون در جمعیت های مختلف، چگونگی سیستم مقاومت بدن متفاوت در مواردی که در برابر این گونه مشاهده می‌شود و نیز مقایسه آن با گونه‌های قبلی را به تفصیل بررسی کردند.

کرخوف اظهار داشت که آنها فرصت‌های بسیار بیشتری برای کاهش تأثیر اپیدمی، تلفات و بستری شدن در شفاخانه دارند.

در همین حال، مرکز وقایوی و کنترل امراض ساری اروپا (ECDC) اعلام کرد که انتظار می‌رود نوع اومیکرون کووید-19 در دو ماه اول سال 2022 به گونه غالب در قاره اروپا تبدیل شود.

گزارش ارزیابی ریسک به روز شده مرکز وقایوی و کنترل امراض ساری اروپا شامل این پیش‌بینی است که این نوع در چند ماه آینده "بسیار سریع" در کشورهای اروپایی گسترش یابد. 

آندریا آمون، مدیر مرکز وقایوی و کنترل امراض ساری اروپا گفت: "احتمال زیادی وجود دارد که اومیکرون تعداد مرگ و میر و بستری شدن در شفاخانه را افزایش دهد.

تدروس آدهانوم قبریسوس، مدیر عمومی سازمان  صحی جهانی گفت که نوع اومیکرون در 77 کشور در سراسر جهان شناسایی شده است، اما این تعداد بسیار بیشتر است.

در بسیاری از کشورهای اروپایی، پس از شناسایی نوع اومیکرون در پایان نوامبر، اقدامات اپیدمی افزایش یافت.اخبار مربوطه