دیدار علی‌اف و پاشینیان در بروکسل

این دیدار در 14 دسامبر جاری در بروکسل، پایتخت بلژیک صورت خواهد گرفت

1747276
دیدار علی‌اف و پاشینیان در بروکسل

این دیدار در 14 دسامبر جاری در بروکسل، پایتخت بلژیک صورت خواهد گرفت.

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان با نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان یکحا با شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا دیدار سه‌جانبه انجام خواهند داد.

این دیدار در 14 دسامبر جاری در بروکسل، پایتخت بلژیک صورت خواهد گرفت.

به گزارش مقامات اتحادیه اروپا، میشل ابتدا با علی‌اف و پاشینیان به شکل جداگانه دیدار و سپس با آنها دیدار سه‌جانبه انجام خواهد داد.

رئیس‌جمهور آذربایجان و نخست‌وزیر ارمنستان برای آخرین بار در مسکو، پایتخت روسیه دیدار کرده بودند.اخبار مربوطه