تورکیه حمله به مسجد جامع لارناکا در بخش روم تبار قبرس را به شدت محکوم کرد

وزارت امور خارجه تورکیه: این اقدام نشان می‌دهد که بعضی از محافل تا چه حد از درک همزیستی مسالمت‌آمیز فاصله دارند

1743435
تورکیه حمله به مسجد جامع لارناکا در بخش روم تبار قبرس را به شدت محکوم کرد

وزارت امور خارجه تورکیه: این اقدام نشان می‌دهد که بعضی از محافل تا چه حد از درک همزیستی مسالمت‌آمیز فاصله دارند

تورکیه حمله به مسجد جامع لارناکا در بخش روم تبار قبرس را به شدت محکوم کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه تورکیه آمده است: حمله به مسجد جامع لارناکا در قبرس جنوبی را به شدت محکوم می‌کنیم.

در بیانیه چنین گفته شد: این اقدام و اقدامات مشابه که یکی از بارزتریت اثبات اسلام‌ستیزی در اینکشور است، نه تنها مسلمانان را هدف قرار می‌دهد، بلکه ارزش‌های مشترک بشریت را نیز تهدید می‌کند. این نشان می‌دهد که بعضی از محافل تا چه حد از درک همزیستی مسالمت‌آمیز فاصله دارند.اخبار مربوطه