پنج تن از تروریست های عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

این مطلب را وزارت دفاع ملی ترکیه اظهار داشت

1742979
پنج تن از تروریست های عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی وزارت دفاع ملی ترکیه منتشر شده، آمده است که کماندوهای قهرمان به ضربه دن به تروریست‌ها در شمال سوریه ادامه می دهند.

در ادامه بیانیه آمده است،

"سربازان قهرمان به تروریست‌هایی که قصد حمله به منطقه چشمه صلح را داشتند پاسخ داد و 5 تروریست دیگر پ‌.ک‌.ک/وای پی جی را در این منطقه از قدرت عمل ساقط کرد."اخبار مربوطه